Nấm là gì?

Được biết đến như là 'vương quốc thứ ba', nấm bao gồm các sinh vật và vi sinh vật như nấm men, nấm và nấm mốc và chúng tách biệt rõ rệt với vương quốc thực vật và động vật, đáng ngạc nhiên là nấm có nhiều điểm tương đồng với động vật hơn thực vật. 

Một trong những đặc điểm chính của một loại nấm giúp phân biệt với các vương quốc khác là tất cả chúng đều chứa bên trong chúng một chất gọi là 'chitin', cho phép các loại nấm như nấm phát triển hình dạng và duy trì cấu trúc. Trong tự nhiên, Fungi đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong vòng đời của hành tinh khi chúng đứng đầu bảng phân hủy sinh thái, về cơ bản chúng chuyển đổi sự sống chết hoặc phân hủy thành cuộc sống mới và đây là cách chúng thu thập chất dinh dưỡng cũng như điều chỉnh các hệ thống họ sống