Nấm ma thuật (Psilocybin) là gì?

Thường được gọi là psilocybin Nấm, nấm ma thuật là nấm hoang dã và được trồng, được sử dụng cả về mặt giải trí và nghi lễ, có chứa psilocybin và / hoặc psilocin, các chất tâm sinh lý chịu trách nhiệm cho chuyến đi của bạn.

Nấm Psilocybin không phải là thuật ngữ chính xác mặc dù có nhiều loại nấm gây ảo giác khác không chứa một trong hai hóa chất này, một ví dụ là 'ruồi agaric', thay vào đó có chứa các hợp chất thần kinh ibotenic acid và muscimol. Khi ăn vào, tất cả các hợp chất này bị phá vỡ trong cơ thể thành một dạng gây ra ảo giác và trải nghiệm về 'chuyến đi'.