Truffles ma thuật là gì?

Nói chung, nấm cục là quả của một loài sống dưới lòng đất (một thứ sống dưới lòng đất) nấm trong một giai đoạn nhất định của vòng đời của nấm. Nấm cục, đặc biệt, là xơ cứng của psilocybin có chứa nấm nhưng không phải là nấm, chúng là những khối sợi nấm nén chặt lại, đóng vai trò như một chất dự trữ cho toàn bộ nấm. 

Tên khoa học của họ là sclerotia (số nhiều). Mặc dù có một số thông tin sai lệch ngược lại, trên thực tế, nấm cục có chứa psilocybin giống như anh chị em nấm trên mặt đất của họ. Thông thường xơ cứng được hình thành khi điều kiện phát triển của nấm đậu quả không tối ưu, thay vào đó, nấm tạo ra một cách thông minh một cửa hàng nước và thực phẩm dưới dạng nấm cục có thể phát triển mạnh dưới lòng đất cho đến khi môi trường thay đổi tốt hơn. 

Trong số hơn 200 loài nấm psilocybin chỉ một số ít người được chọn như Psilocybe Tampanensis, Mexicana hoặc Atlantis, thực sự có thể tạo thành nấm cục của riêng họ.